‘Het einde van de BV Nederland’ besproken in Binnenlands Bestuur en Management Tribune


Afgelopen week verschenen er twee besprekingen over het boek Het einde van de BV Nederland van Kim Putters.

Binnenlands Bestuur is positief over het boek. Recensent Ton Bestebreur vindt het een ‘klein maar fijn boek waarbij sommige kleine scherpere zinnetjes erg opvallen.’

Bij Management Tribune wordt het boek van Putters ook positief besproken door Tino Meijn. Meijn vindt het boek een interessante gedachtenoefening over welke kant we op kunnen met onze maatschappij. Tino Meijn concludeert dat Het einde van de BV Nederland een ‘optimistisch en hoopgevend boek is, omdat het laat zien dat, zodra de overheid wel weer volledig meedoet en geaccepteerd wordt, dat we dan in staat zijn tot grote dingen.’

Lees hier de bespreking van Management Tribune


Over Het einde van de BV Nederland:

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen rond duurzaamheid en energievoorziening, de aanpak van de woningnood en het tegengaan van polarisatie en kansenongelijkheid. Er is veel behoefte aan duiding van wat dit vandaag en morgen voor ons betekent in een steeds meer verdeelde samenleving (en wereld), waarin het vertrouwen in politici en hun handelen daalt.
De nadruk op het steeds efficiënter managen van de BV Nederland biedt geen antwoord op die grote vragen. Bovendien staat de betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van de overheid ter discussie door bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslagaffaire en de ingewikkelde regels in de zorg en sociale zekerheid. Het is onduidelijk wat mensen van hun overheid mogen verwachten en andersom. Het ‘sociaal contract’ tussen burgers en hun overheid is afgebrokkeld, terwijl we op elkaar moeten kunnen rekenen. Er is meer toekomstperspectief nodig, een verhaal over en voor Nederland. Over hoe mensen zich verbonden voelen, zinvol mee kunnen doen en erbij blijven horen. Een verhaal dat ons inspireert.

Bestel een exemplaar via onze webshop

Kim Putters was tot medio 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Daarnaast heeft hij in vele gremia zitting, zoals de SER, het Oranje Fonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Eerder schreef hij onder meer Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving (2019).