Recensie van ‘1572’ in de Volkskrant ★★★★★


Het jaar 1572 wordt door gemeenten bestempeld als het nationale geboortejaar van Nederland. In 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden ondezoeken Raymond Fagel en Judith Pollmann wat er daadwerkelijk gebeurde tijdens dit oorlogsjaar.

In de Volkskrant noemt recensent Martin Sommer 1572 ‘een uitstekend geschiedenisboek’. Hij geeft het boek een waardering van vijf sterren en licht deze keuze als volgt toe: ‘1572 is een voorbeeldig geschiedenisboek: een kraakhelder uitgangspunt, met verve verteld en verlucht met een veelheid aan soms bloedstollende details’.

Lees de recensie hier.


Over 1572:

Op 1 april 1572 veroverden de watergeuzen Den Briel. Ze ontketenden zo een bloedige burgeroorlog in Holland en Zeeland, die na vele jaren van strijd zou leiden tot het ontstaan van Nederland. Dat was niet de oorlog die Willem van Oranje had gewild. Toen de hoge edelman de inwoners van alle Nederlandse gewesten opriep om een opstand tegen de Spaanse landvoogd Alva te beginnen, hoopte hij vooral op het rijke Vlaanderen en Brabant. Daar lagen de voornaamste steden, en zijn eigen bezittingen.
Maar van meet af aan ging niets volgens plan. Aan het einde van 1572 was de strijd in Holland en Zeeland de enige die Oranje nog niet had verloren. In dit boek vertellen Raymond Fagel en Judith Pollmann het spannende verhaal van het rampzalige oorlogsjaar 1572. Ze doen dat vanuit het perspectief van de tijdgenoten: militairen en burgers, priesters en protestanten, Spanjaarden en Nederlanders, die hun wereld in dat jaar onherkenbaar zagen veranderen. Hoe die er in de toekomst uit zou komen te zien was echter nog onbeslist – daar was nog bijna tachtig jaar oorlog voor nodig.

Bestel een exemplaar via onze webshop.

Raymond Fagel en Judith Pollmann doceren geschiedenis aan de Universiteit Leiden en zijn beiden specialist in de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog.