‘Romantici en Revolutionairen’ besproken in de media


Het onlangs verschenen omvangrijke en daarenboven rijk geïllustreerde werk van Lotte Jensen en Rick Honings is positief gerecenseerd door de literaire weblog Tzum en zorgvuldig geanalyseerd door Vrij Nederland. Recensent Miriam Piters van Tzum prijst het duo de hemel in en noemt het ‘sowieso verplichte kost voor docenten Nederlands die hun lessen kunnen aanscherpen met de fenomenale faits divers of met de vele toepasselijke illustraties waarmee Jensen en Honings hun heldere verhaal optuigen’. Journalist Carel Peeters bekijkt het boek daarentegen met een constructievere en andere blik dan collega-journalist Piters waarna hij in zijn analyse onderstreept dat er in ieder geval beslist een evenwichtige en goed leesbare verhouding tussen overzicht, parafrasen, details en interpretatie is.

De weblog Tzum vindt u hier en het artikel van Vrij Nederland is hier te vinden.


Mensen opvoeden tot volwaardige burgers. Dat was wat Betje Wolff en Aagje Deken met hun achttiende-eeuwse briefromans nastreefden. Honderd jaar later keek de Tachtiger Willem Kloos heel anders aan tegen zijn positie als schrijver. Met zijn dichtregel ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’ zette hij zich af tegen meer maatschappelijk gerichte auteurs. In Romantici en revolutionairen nemen Rick Honings en Lotte Jensen twee eeuwen schrijverschap onder de loep. Sommigen wilden de wereld verbeteren en streefden hoge idealen na, anderen keerden zich liever van het aards gewoel af om zich op hogere sferen te richten. Dit rijk geïllustreerde boek stelt de positie van de auteur in de samenleving centraal. Daarmee biedt het een vernieuwend overzicht van de Nederlandse literatuur van de achttiende en negentiende eeuw. Van sentimentalist tot idealist, van romanticus tot realist en van dominee-dichter tot feminist.

Rick Honings (1984) is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op de literatuur en cultuur van de negentiende eeuw.

Lotte Jensen (1972) is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze publiceert over nationale identiteitsvorming, Nederlandse letterkunde en geschiedenis.