‘Het stemmetje in je hoofd’ besproken in Knack


Katrien Elen bespreekt Het stemmetje in je hoofd van Ethan Kross in Knack. Kross stelde na het ontvangen van een ‘onschuldige’ dreigbrief vast dat ook hij behoorlijk kan piekeren. ‘Die vaststelling – niemand is immuun voor ‘de kwelduivel in zijn hoofd’ – vormde de aanleiding voor zijn recente boek Het stemmetje in je hoofd, waarin hij technieken meegeeft om die stem te temmen’.

Naast een kwelgeest noemt Kross het vermogen tot introspectie ook een ‘superpower’:

‘Tegen onszelf praten is nuttig om emotionele ervaringen te verwerken en draagt bij tot onze overlevingskansen en zelfregulatie. Denk maar aan kleuters die zichzelf corrigeren door – eerst hardop en later in stilte – de uitspraken van hun ouders te herhalen. Bovendien geven de stemmen in ons hoofd ons levensverhaal vorm. Zonder innerlijke stem verliezen we onze identiteit.’

 

U leest dit artikel hier terug.


Over Het stemmetje in je hoofd:

Als je een vreemde vertelt dat je in jezelf praat, dan vindt hij of zij je waarschijnlijk een beetje raar. Maar eigenlijk hebben we allemaal een innerlijke stem in ons hoofd. Als we met onszelf praten, hopen we onze innerlijke coach te bereiken, maar meestal worden we geconfronteerd met onze innerlijke criticus. Soms, als we iets moeilijks moeten doen, worden we door de innerlijke coach geholpen: focus. Je kunt het! Vaak genoeg worden we echter afgekraakt door onze innerlijke criticus: ik kan er niets van. Ze zullen me uitlachen.

In Het stemmetje in je hoofd verkent de gevierde psycholoog Ethan Kross de zwijgende gesprekken die we met onszelf hebben. Kross combineert baanbrekend gedrags- en hersenonderzoek met voorbeelden uit het gewone leven – van een honkbalpitcher die zijn taak vergeet tot een Harvard-student die een dubbelleven als spion leidt – en verklaart hoe we onze innerlijke stem kunnen benutten voor een gezonder, bevredigender en productiever leven.

Op basis van diepgravend onderzoek en aangrijpende verhalen geeft Het stemmetje in je hoofd ons de instrumenten om het belangrijkste gesprek te voeren dat er is: het gesprek met onszelf.


Ethan Kross is een toonaangevend expert op het gebied van het bewustzijn. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Michigan. Zijn pionierswerk is beschreven in onder meer The New York TimesThe New Yorker en The Wall Street JournalHet stemmetje in je hoofd is zijn eerste boek.