Vier ballen voor Enny de Bruijn in het NRC


Er is een prachtige recensie van René Stipriaan in het NRC over De hoeve en het hart van Enny de Bruijn verschenen waarin hij het boek met vier ballen beoordeelde! De Bruijn vertelt aan de hand van persoonlijke briefwisselingen van de familie Van Rijckhuijsen en ander archiefmateriaal een bijzondere boerengeschiedenis in het zeventiende-eeuwse Herwijnen. Ze slaagt er in om op buitengewone wijze deze intieme familiegeschiedenis aan de grotere gebeurtenissen van de tumultueuze Gouden Eeuw te verbinden. Zo oordeelt Stipriaan: “Aandachtige geschiedschrijving van de beste soort.”

Lees de hele recensie hier.


Over De hoeve en het hart:

De gedachten van boeren uit vroege eeuwen zijn maar al te vaak in de wind verwaaid. Ze hebben generatie na generatie hun akkers geploegd, hun koeien gemolken en hun kinderen opgevoed, maar ze hebben meestal geen blijvende sporen nagelaten in boeken of brieven.
Een zeldzame uitzondering is de familie waarover De hoeve en het hart gaat. Dankzij de verhuizing van een boerenzoon uit Herwijnen naar de stad, begin achttiende eeuw, zijn er ruim 180 brieven bewaard gebleven van zijn vader en andere in het dorp achtergebleven familieleden. Bovendien is er een uniek archiefstuk met hun familieverhalen, dat tot diep in de zeventiende eeuw terugreikt.
Enny de Bruijn beschrijft beeldend en liefdevol hoe deze boeren uit het rivierengebied dijken hebben onderhouden en paarden gefokt, hoe ze conflicten hebben opgelost, huwelijken gesloten, verhalen verteld en kinderen opgevoed.
Dankzij hun verhalen kunnen we een blik werpen op een onbekende plattelandscultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere, Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken.

Enny de Bruijn (1968) is historisch onderzoeker, journalist en schrijver. Ze studeerde Nederlands en promoveerde op een biografie van Jacob Revius. Daarnaast publiceert ze over zeventiende-eeuwse literatuur, over de biografie en over de lokale impact van de zestiende-eeuwse Reformatie in Nederland. Ze werkt parttime als redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.