Vier ballen voor ‘Stadsburgers’ in het NRC: ‘Een prachtige studie’


Vandaag verscheen een recensie in het NRC over Stadsburgers van Maarten Prak. Het boek wordt met vier ballen beloond. René van Stipriaan prijst de manier waarop Prak zijn onderwerp goed afbakent en zijn historische onderzoek doortrekt naar het debat van vandaag de dag:

‘Als iets duidelijk wordt uit Maarten Praks Stadsburgers dan is het dat het beeld van de nationale burger veel te naïef positief is, en dat van de oude stedelijke burgers veel te negatief. Want de Franse Revolutie bracht een tijd lang weinig goeds in Europa. Dit is al voldoende om veel wenkbrauwen te doen fronsen. Maar Prak gaat nog verder: er is omstreeks 1800 veel aan bestuurlijke en economische slagkracht verloren gegaan, waar we nu nog ons voordeel mee hadden kunnen doen. De stadsburger verdient eerherstel. Verfrissend, een historicus die het archiefonderzoek naar voorbije eeuwen wil laten renderen voor het eigentijdse politieke debat.’

U leest de hele recensie hier terug.


Over Stadsburgers:

Burgers grepen de macht in de Franse Revolutie en legden zo de basis voor onze moderne democratie. Of zat het toch anders? In Stadsburgers presenteert Maarten Prak een nieuwe visie op dit gangbare beeld. Al ver vóór 1800 was er sprake van lokaal verankerd burgerschap, in een formele status van stadsburger, maar vooral in talrijke organisaties van stedelijke burgers zoals gebuurten, gilden, broederschappen en schutterijen.

De Franse Revolutie maakte een einde aan het stedelijk burgerschap en verving het door een nationaal burgerschap. Dat had voordelen, zoals grotere gelijkheid en democratie, maar intussen blijkt nationaal burgerschap ook zijn nadelen te hebben: bureaucratie en vreemdelingenhaat.

Hoog tijd, kortom, om na te denken over de verhouding tussen landelijk, Europees en stedelijk burgerschap. Daarvoor biedt Stadsburgers stimulerende en inspirerende voorbeelden.

 

Maarten Prak is een van Nederlands bekendste historici, onder andere dankzij zijn boeken over de geschiedenis van Nederland, zoals Gouden Eeuw, en Nederland en het Poldermodel, en zijn bijdragen aan de televisieseries De Gouden Eeuw (2013) en 80 Jaar Oorlog (2018).