Vier ballen voor ‘Groter denken, kleiner doen’ van Herman Tjeenk Willink in het NRC


Vandaag verscheen in het NRC een lovende recensie voor Herman Tjeenk Willink’s  Groter denken, kleiner doen. Menno Hurenkamp beloont het ‘geëngageerde essay’ met vier ballen.

In Groter denken, kleiner doen beschrijft Herman Tjeenk Willink zijn visie op de democratie. Hurenkamp concludeert dat deze visie: ‘er toe doet in dit tijdsgewricht’. Volgens hem is het boek dan ook voor iedereen in de politiek van belang: ‘Tjeenk Willinks werk is voor Den Haag wat de Tien Geboden voor katholieken zijn’.

U kunt de recensie hier teruglezen.

Eerder verscheen een uitgebreid interview met Tjeenk Willink in dezelfde krant. Hier spreekt Tjeenk Willink over zijn zorgen over maatschappelijke onvrede en de uitholling van de maatschappelijke rechtsorde: ‘De mensen deugen wel, maar het systeem is aan slijtage onderhevig’.

Dit interview is hier terug te lezen.


Over Groter denken, kleiner doen:

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het dus ook goed met onze democratische rechtsorde?

Wie nauwkeurig kijkt ziet tekenen van verwaarlozing en sluipende uitholling. Die moeten worden tegengegaan. In Groter denken, kleiner doen doet Herman Tjeenk Willink een oproep om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. Alleen met een sterke democratische rechtsorde kunnen fundamentele problemen effectief worden aangepakt, nieuwe crises het hoofd geboden, en burgers en overheid op elkaar vertrouwen.

Herman Tjeenk Willink (1942) verwierf in de loop der jaren als voorzitter van de Eerste Kamer en als vicepresident van de Raad van State de positie van boven de partijen staande adviseur van de regering. Hij was meermalen informateur van Nederlandse kabinetten, de laatste keer in 2017, bij de totstandkoming van kabinet-Rutte III. Sinds 2012 is Tjeenk Willink minister van Staat.