Vijf ballen in NRC Handelsblad voor ‘Het mysterie van de tijd’ van Carlo Rovelli


NRC Handelsblad kende afgelopen zaterdag de maximale score van vijf ballen toe aan Het mysterie van de tijd van Carlo Rovelli. Recensent Margriet van der Heijden noemde het een ‘magistraal’ boek. In navolging van zijn wereldwijde hit Zeven korte beschouwingen over de natuurkunde buigt theoretisch natuurkundige Rovelli zich in zijn nieuwste werk over de tijd, een begrip dat zelfs voor hem moeilijk te doorgronden is. Toch weet hij zijn moderne natuurkundige visie op de tijd, alsook de wetenschappelijke geschiedenis die eraan voorafging, op begrijpelijke en dichterlijke wijze uiteen te zetten.

‘Als Carlo Rovelli over de tijd gaat schrijven, dan hoop je op een feestje, op een boek met glasheldere zinnen en sprankelende metaforen,’ begint Van der Heijden. En tot haar genoegen heeft Rovelli wederom een boek in zijn karakteristieke, haast poëtische stijl geschreven. De recensent prijst de manier waarop Rovelli schijnbaar moeiteloos de moderne natuurkunde weet te vervlechten met oude kunst, mythen en gedachten. Ook is Van der Heijden onder de indruk van Rovelli’s verhalende reconstructie van de deconstructie van de tijd, die zich in de negentiende en twintigste eeuw geleidelijk maar onverbiddelijk voltrok.

Hoe een aaneenschakeling van begaafde natuurkundigen stukje bij beetje afrekenden met de tijd lezen we in ‘heel veel mooie zinnen in een prachtig gecomponeerd boek’, aldus Van der Heijden. En uiteindelijk blijft er weinig over van de tijd, behalve dan het feit dat hij hem duidelijk voelen verstrijken. ‘Zomaar in één klap slaat Rovelli weer een gapend gat tussen de haast onvoorstelbare fysica en onze emotionele verbinding met de tijd,’ schrijft Van der Heijden. ‘Maar lees dat – en veel meer – vooral zelf in dit formidabele, tot nadenken stemmende boek.’

Klik hier voor de recensie in NRC Handelsblad.

Het mysterie van de tijd werd zeer positief ontvangen in buiten- en binnenland. De Nederlandse pers over het boek:

‘Goed schrijven over natuurkunde kunnen maar heel weinig mensen; bestsellerauteur Carlo Rovelli is een van hen.’
De Volkskrant

‘Rovelli betrekt Aristoteles, Newton en Einstein in een dans door de ruimtetijd. Grote geesten in een klein boek.’
Elsevier ****

‘Een vlot geschreven en uitermate boeiende hersenkraker.’
Nederlands Dagblad

‘Pagina per pagina corrigeert Rovelli ons wereldbeeld. Op zich al een verrijking, maar hij doet dat ook nog eens op een bevattelijke en grappige manier, zonder jargon en schrikbarende formules.’
Roderik Six, Knack Focus


Over Het mysterie van de tijd:

Hoe begrijpen we de tijd? Als kind ervaren we de minuten en dagen van ons leven heel anders dan als volwassene; en de natuurkundigen van de achttiende eeuw zagen tijd op een radicaal andere manier dan hun hedendaagse collega’s. De moderne natuurkundige visie op tijd druist namelijk in tegen alle ‘gezond verstand’. Het ʽhedenʼ, bijvoorbeeld, is een illusie. ʽVoorʼ en ʽnaʼ bestaan niet op de schaal van het allerkleinste.

Carlo Rovelli weet dit soort absurditeiten van het heelal te verhelderen in enthousiast, eenvoudig proza. Hij bespreekt niet alleen wát we weten over de structuur van de tijd, maar ook hóe we dat weten – en wat voor ontdekkingen nog in het verschiet liggen. Zo laat hij de lezer, ook al is die een natuurkundeleek, stilstaan bij de wonderbaarlijke, de alledaagse en de schitterende waarheden van de natuur.

Carlo Rovelli (1956) is een autoriteit op het gebied van de kwantumgravitatie. Hij is verbonden aan het centrum voor theoretische natuurkunde van de universiteit van Aix-Marseille. Zijn boek Zeven korte beschouwingen over natuurkunde, over zwarte gaten, relativiteit en elementaire deeltjes, was een wereldwijde bestseller.

‘Nadat hij ons in zijn vorige boek door het heelal leidde, onderneemt Rovelli nu een reis die begint en eindigt bij onszelf, een ontdekkingstocht naar het allergrootste mysterie: wat is tijd?’
La Repubblica

‘Leven wij in de tijd of leeft de tijd in ons? Om daarachter te komen gaan we aan de hand van Carlo Rovelli op zoek naar de tijd, want hij weet als geen ander hoe hij het verstand van zijn lezers kan aanspreken zonder hun hart te vergeten.’
Corriere Della Sera

Over Zeven korte beschouwingen over natuurkunde:

‘Alle natuurkunde en meer in een droomdebuut.’
de Volkskrant *****

‘Poëtische lofzang op de meesterwerken van natuur en natuurkunde.’
NRC Handelsblad *****