Warna Oosterbaan


Warna Oosterbaan is redacteur van NRC Handelsblad en bijzonder hoogleraar Journalistiek en Samenleving aan de Erasmus Universiteit. Hij de auteur van het succesvolle handboek Een leesbare scriptie (2004).

Boeken van Warna Oosterbaan

  1. Een Leesbare scriptie

    Een Leesbare scriptie
    Warna Oosterbaan

    Iedere student krijgt ermee te maken: theses, scripties en essays. En bijna iedere student kent het moeizame zoeken naar de juiste probleemstelling, het getob met de theorie en het geworstel met stijl- en vormkwesties.Een leesbare scriptie heeft velen al uitkomst geboden. Deze meest verkochte gids…

    € 12,99 | paperback Meer informatie