Vier sterren voor Wessel Krul in de Volkskrant


Afgelopen zaterdag verscheen er een bespreking van Wessel Kruls pas verschenen biografie over Dirk Hannema, voormalig directeur van het Museum Boijmans Van Beuningen.

Hannema: museumdirecteur krijgt vier sterren van Rutger Pontzen. Hij merkt op in het artikel: ‘Een directeur is meer dan iemand die kunstwerken aankoopt en schilderijen ophangt, die politici te vriend houdt en sponsors zoekt. Op de achtergrond spelen ideologische voorkeuren en karaktertrekken een grote, zo niet doorslaggevende rol, ook voor wie denkt daaraan te kunnen ontsnappen.’

Het gehele artikel is hier terug te lezen.


Over Hannema: museumdirecteur

Hannema, museumdirecteur is een biografie van de meest omstreden figuur uit de twintigste-eeuwse Nederlandse museumgeschiedenis. Door zijn dynamische aankoopbeleid, zijn baanbrekende tentoonstellingen en zijn uitstekende relaties met een aantal vermogende begunstigers bezorgde Dirk Hannema (1895-1984) museum Boijmans in Rotterdam een internationale reputatie. Maar Hannema was ook de man die zijn tijdgenoten betoverde met de ‘Vermeer’-imitaties door Han van Meegeren. Tijdens de Duitse bezetting ontpopte hij zich als een overtuigd nationaalsocialist, die zich in 1943 in het schaduwkabinet van Anton Mussert liet benoemen tot Gemachtigde voor het Museumwezen.

Na de oorlog vestigde Hannema zich met zijn privéverzameling in Overijssel. Met de stichting die hij oprichtte legde hij de basis voor Museum De Fundatie. Ook toen liet Vermeer hem niet los. Op het laatst meende hij niet minder dan zes onbekende werken van deze meester te hebben ontdekt.

Wat was waarheid en wat zelfbegoocheling in dit leven? Hannema, museumdirecteur werpt een indringend licht op de glorie en de gekte van de moderne kunstwereld.

 

Wessel Krul is emeritus hoogleraar moderne kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is auteur van een groot aantal publicaties over geschiedschrijving, kunst en kunsttheorie uit de achttiende tot de twintigste eeuw, van Petrus Camper tot Johan Huizinga en Godfried Hoogewerff, en van het kunstvandalisme tot het Hollandse landschap. Daarnaast verzorgde hij Nederlandse uitgaven van werk van Thomas Hobbes, Edmund Burke, G.E. Lessing, J.S. Mill en Arthur Danto.